TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

Tiến độ 20/12/2108

Lễ ký kết giai đoạn 1 – 14/07/2018

Lễ động thổ 25/06/2018

Đăng ký tư vấn và
tham quan dự án ngay